Chemické složení kratomu

Kratom, rostlina známá svým botanickým názvem Mitragyna speciosa, je fascinující rostlinou původem z jihovýchodní Asie, konkrétně z Indonésie, Malajsie, Thajska a dalších oblastí. Odborníci a nadšenci se zaměřují na studium chemického složení této rostliny, protože obsahuje několik klíčových alkaloidů, které mají zajímavé vlivy na lidský organismus. V tomto článku se podíváme na hlavní složky kratomu a jejich potenciální účinky.

Mitragynin - Hlavní hráč v hře:

Mitragynin je dominantní alkaloid v kratomu, a to je jedna z hlavních látek, která dává této rostlině její výrazné účinky. Tato látka má analgetické vlastnosti, což znamená, že může působit jako přirozený prostředek proti bolesti. Mitragynin ovlivňuje adrenergní receptory, což může způsobit zvýšení energie a celkové bdělosti.

7-hydroxymitragynin - Silný opioidní alkaloid:

Dalším důležitým hráčem v chemickém složení kratomu je 7-hydroxymitragynin, považovaný za nejsilnější opioidní alkaloid v této rostlině. Tato látka má potenciál ovlivňovat receptory v mozku, které regulují náladu a vnímání bolesti. 7-hydroxymitragynin je odpovědný za výrazné analgetické účinky kratomu.

Paynanthine - Méně známý, ale důležitý:

I když paynanthine přítomný v kratomu není ve velkém množství, má svou roli v celkovém chemickém složení. Má antimalarické a hypotenzní vlastnosti, což znamená, že může pomoci v prevenci malárie a regulaci krevního tlaku.

Speciogynine - Relaxace a mírná analgezie:

Další důležitou látkou je speciogynine, která přispívá k mírnějším účinkům kratomu, jako je relaxace a mírná analgezie. I když není tak výrazná jako mitragynin nebo 7-hydroxymitragynin, má svůj podíl na celkových účincích.

Kromě těchto klíčových alkaloidů obsahuje kratom i další látky, jako jsou flavonoidy, polyfenoly a glykosidy. Flavonoidy jsou známé svými antioxidantními vlastnostmi, které mohou přispívat k celkovému zdraví.

Je třeba si být vědom toho, že chemické složení kratomu může variabilně ovlivňovat různé faktory, jako je původ rostliny, podmínky růstu a zpracování. Různé odrůdy kratomu mohou mít odlišné koncentrace alkaloidů, což může ovlivnit jejich účinky.

Shrnutí na závěr

Je důležité mít na paměti, že ačkoliv kratom může mít potenciální léčivé vlastnosti, existují i rizika spojená s jeho užíváním. Před jakýmkoli užíváním by mělo být konzultováno s odborníkem na zdraví, zejména pokud má jedinec existující zdravotní problémy nebo užívá jiné léky. Zhodnocení prospěchů a rizik je klíčové pro zodpovědné využívání této zajímavé rostliny.

 Pokud si kratom chceš koupit můžete si ho vybrat zde.