Co dělá kratom?

Kratom, často známý jako Mitragyna speciosa, je rostlina původem z jihovýchodní Asie, jejíž listy mají dlouhou historii v tradičním užívání pro své různorodé účinky. V tomto článku se podíváme na to, co přesně dělá Kratom, jak ovlivňuje tělo a mysl, a na možné přínosy tohoto přírodního produktu.

Chemické složení kratomu:

Klíčovým prvkem, který tvoří charakteristické účinky Kratomu, jsou alkaloidy obsažené v jeho listech. Mezi hlavní alkaloidy patří mitragynin, 7-hydroxymitragynin, ajmalicin a rhynchophyllin. Tyto látky interagují s receptory v mozku, ovlivňují nervový systém a mohou generovat různé biologické účinky.

Hlavní Účinky Kratomu

1. Analgezie (Odbourávání bolesti):

Jeden z nejznámějších efektů Kratomu je jeho schopnost působit jako analgetikum. Mitragynin a další alkaloidy se vážou na receptory v mozku, což může snížit vnímání bolesti. Tato vlastnost byla historicky využívána k úlevě od chronických bolestí nebo bolestí spojených s fyzickým stresem.

2. Stimulace:

Nižší dávky Kratomu mohou mít stimulační účinky. Uživatelé hlásí zvýšenou bdělost, zlepšenou náladu a energetický náboj. Tento efekt může být podobný účinkům kofeinu.

3. Relaxace a uklidnění:

Naopak, vyšší dávky Kratomu mohou vyvolat relaxační a uklidňující efekty. Mnoho jednotlivců využívá tuto vlastnost k podpoře klidu mysli, snížení úzkosti a zlepšení kvality spánku.

4. Zlepšení nálady:

Kratom může pozitivně ovlivňovat náladu tím, že stimuluje uvolňování serotoninu a endorfinů v mozku. To může vést k pocitu štěstí, euforie a celkového zlepšení psychické pohody.

Možné přínosy kratomu

1. Úleva od Bolesti:

Pro jednotlivce trpící chronickými bolestmi nebo bolestmi spojenými s nemocemi může Kratom nabízet přírodní alternativu k lékům proti bolesti.

2. Podpora Nálady:

Pro ty, kteří hledají přírodní způsob, jak zlepšit svou náladu a snížit stres, může být Kratom užitečným doplňkem.

3. Energetický Náboj:

Pro ty, kteří potřebují povzbudit svou energii a bdělost, může Kratom poskytnout jemný stimulační efekt bez nárazového účinku některých jiných stimulantů.

4. Podpora Při Opioidní abstinenční Terapii:

V některých případech byl Kratom zkoumán jako možný prostředek podpory při opioidní abstinenční terapii. Někteří jedinci hledají pomoc v překonání závislosti.

Opatrnost a bezpečnostní aspekty

Kratom, ačkoliv může nabízet různé přínosy, vyžaduje opatrnost a odpovědné užívání. Je důležité dodržovat doporučené dávky, vybírat kvalitní produkty a sledovat vlastní reakce. Lidé s existujícími zdravotními problémy nebo užívající další léky by měli konzultovat s odborníkem na zdraví před začátkem užívání Kratomu. Vzhledem k proměnlivé povaze legislativy týkající se Kratomu v různých regionech je důležité také dodržovat místní předpisy.

 Pokud si kratom chceš koupit můžete si ho vybrat zde.