Jak připravit kratom

Při používání kratomu je klíčové mít informovaný a zodpovědný přístup. To zahrnuje znalost druhů kratomu, jejich účinků a dodržování doporučených dávek. Kromě toho je důležité respektovat individuální variabilitu a sledovat svou reakci na látku.

Přehled různých druhů kratomu a jejich specifických účincích:

 1. Červený Kratom: Má převážně relaxační účinky a může být užitečný pro zvládání bolesti a podporu spánku.
 2. Zelený Kratom: Střední cesta mezi stimulací a relaxací, může zlepšovat náladu a energii.
 3. Bílý Kratom: Často považován za stimulační, vhodný pro zvýšení energie a bdělosti.
 4. Žlutý Kratom: Hledán pro energii a náladu, někdy je považován za střed mezi bílým a zeleným kratomem.
 5. Hnědý Kratom: Často se používá jako střední alternativa mezi červeným a bílým kratomem.

Jaký druh vybrat podle zamýšleného účelu:

 • Pro relaxaci: Červený Kratom.
 • Pro zlepšení nálady a energie: Zelený Kratom.
 • Pro stimulaci a bdělost: Bílý Kratom.
 • Pro povzbuzující účinky: Žlutý Kratom
 • Pro uklidnění: Hnědý Kratom

Návod na přípravu kratomového nápoje z prášku:

 1. Dávkování: Začněte s nízkou dávkou a postupně ji měňte podle potřeby.
 2. Smíchání s tekutinou: Míchání prášku s tekutinou, jako je voda, džus nebo čaj k vytvoření pasty.
 3. Konzumace: Pijte směs pomalu a sledujte svou reakci. Účinky se mohou projevit během 15-30 minut.

Jak můžete kombinovat kratom s tekutinami pro optimální chuť:

 • Ovocné šťávy: Maska hořkou chuť kratomu a přidávají sladkost.
 • Čaj nebo káva: Mnoho lidí preferuje smíchání s nápoji, které mají výraznější chuť.

Postup přípravy kratomového čaje:

 1. Kratomový Prášek:

  • Vezměte požadovanou dávku prášku.
  • Smíchejte jej s teplou vodou nebo jiným nápojem.
  • Dobře promíchejte, abyste vytvořili hladkou pastu.
  • Pijte pomalu a sledujte svou reakci.

Možnosti přidání příchutí pro zlepšení chuti:

 • Med a citrusy: Přidání medu nebo citronové šťávy může zakrýt hořkou chuť a přidat sladkost.
 • Ovocné šťávy: Míchání s ovocnými šťávami může částečně zakrýt chuť.

Toss and wash metoda

Popis metody "Toss and Wash" pro rychlý a jednoduchý způsob konzumace:

 1. Toss:

  • Vhoďte požadovanou dávku prášku do úst.
  • Nespolkněte ještě.
 2. Wash:

  • Zapijte vodou nebo jiným nápojem.
  • Zamíchejte v ústech a spolkněte.

Tipy pro minimalizaci nepříjemné chuti:

 • Rychlost: Rychlé provedení Toss and Wash může minimalizovat dobu kontaktu s chuťovými receptory.
 • Mátový či žvýkací gumy: Po konzumaci použijte žvýkací gumu nebo pastilky s mátovou chutí.

Výhody a nevýhody užívání kratomu ve formě kapslí:

 • Výhody:

  • Jednoduchost: Snadné dávkování a konzumace.
  • Skrytá Chuť: Kapsle skrývají chuť kratomu.
 • Nevýhody:

  • Zpožděný Účinek: Kapsle mohou potřebovat déle na rozpouštění, což může zpomalit nástup účinku.
  • Dávkování: Někteří lidé mohou mít potřebu požívat více kapslí pro dosažení žádoucích efektů.

Jak správně dávkovat a co očekávat od kapslí:

 • Dávkování: Vždy dodržujte doporučené dávky na obalu.
 • Nástup Účinku: Počkejte déle na nástup účinku ve srovnání s práškem.
 • Individuální Reakce: Reakce na kapsle může být individuální, a proto je doporučeno začít s nižší dávkou.

Přehled o užívání kratomového extraktu:

Kratomový extrakt je koncentrovaná forma kratomu obsahující vyšší množství účinných látek. Užívání extraktu může poskytnout silnější a rychlejší účinek ve srovnání s klasickým práškem.

Doporučení pro správnou dávkování a bezpečné používání:

 • Dávkování: Začněte s nízkou dávkou a postupně ji zvyšujte podle potřeby.
 • Opatrnost s Dávkou: Extrakt je silnější, takže menší množství může být efektivní.
 • Dodržujte Dávkování: Respektujte doporučené dávky na obalu extraktu.

Odborné rady ohledně začátečnických dávek pro nové uživatele:

 • Začátečníci: Začněte s nízkou dávkou, např. 0.5 gramu.
 • Postupné Zvyšování: Pokud pociťujete, že dávka není dostatečně účinná, postupně zvyšujte o malé množství.

Vliv hmotnosti, tolerance a individuální citlivosti na optimální dávku:

 • Hmotnost: Tělesná hmotnost může ovlivnit, jak rychle a silně se účinky projeví.
 • Tolerance: Pravidelní uživatelé mohou vyvinout toleranci, což vyžaduje možné zvýšení dávky.
 • Individuální Reakce: Každý jedinec může reagovat odlišně, takže je klíčové být vnímavý k vlastním reakcím.

Jak dlouho trvá, než se projeví účinky kratomu:

 • Nástup Účinku: U extraktu může nástup účinku být rychlejší než u standardního prášku, obvykle 10-30 minut.

Rozlišení mezi stimulačními a relaxačními účinky:

 • Stimulace: Nízké dávky mohou poskytovat stimulační efekty, jako je zvýšená energie a bdělost.
 • Relaxace: Vyšší dávky mohou mít relaxační účinky, uklidňující náladu a tlumící bolest. 

 Pokud si kratom chceš koupit můžete si ho vybrat zde.