Kratomový Prášek a Alergie

Kratom, rostlina původem z jihovýchodní Asie, se stává předmětem zájmu kvůli svým potenciálním účinkům na lidský organismus. Mezi mnoha téměř mystickými vlastnostmi, které jsou kratomu připisovány, je také otázka jeho vlivu na alergie. V tomto článku se budeme snažit prozkoumat dostupné informace a zhodnotit, zda kratomový prášek může mít nějaký vliv na alergické reakce.

Co je to kratom?

Kratom (Mitragyna speciosa) je stálezelený strom, jehož listy obsahují psychoaktivní sloučeniny. V tradiční medicíně jihovýchodní Asie byl kratom používán pro své analgetické a stimulační účinky. V dnešní době je dostupný ve formě prášku, kapslí nebo extraktů.

Možné Složky a Jejich Vlivy:

 1. Alkaloidy:
  • Kratom obsahuje různé alkaloidy, jako jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Tyto látky jsou známy pro své interakce s receptory v mozku a mohou mít vliv na náladu a bolest.
 2. Antioxidanty:
  • Antioxidanty přítomné v kratomu mohou pomoci bojovat proti škodlivým účinkům volných radikálů a podporovat celkové zdraví.

Omezené Informace o Vlivu na Alergie:

Je důležité zdůraznit, že existuje jen omezený výzkum o vlivu kratomu na alergie. Zatímco někteří uživatelé tvrdí, že konzumace kratomu pomohla zmírnit jejich alergické symptomy, není k dispozici dostatek vědeckých důkazů, které by tuto tvrzenou souvislost potvrdily.

Několik bodů ke zvážení:

 1. Individuální Reakce:
  • Každý člověk může reagovat na látky v kratomu odlišně. To, co může jednomu člověku prospívat, nemusí nutně platit pro druhého.
 2. Kvalita Produktu:
  • Kvalita kratomového prášku může být proměnlivá. Nekvalitní produkty nebo ty s příměsí mohou způsobit nežádoucí reakce.
 3. Konzultace s Lékařem:
  • Osoby trpící alergiemi by měly před zahájením užívání kratomu konzultovat s lékařem. Není radno začít s konzumací bez odborného dohledu, zejména pokud existují známky alergických reakcí.

Shrnutí na Závěr:

Závěr o vlivu kratomového prášku na alergie nelze učinit jednoznačně. Existuje mnoho proměnných, a vědecké důkazy jsou omezené. Lidé s alergiemi by měli být opatrní a před začátkem jakéhokoli užívání se poradit s lékařem. Bezpečnost a individuální reakce jsou vždy klíčovými faktory při zkoumání nových možností léčby.

 Pokud si kratom chceš koupit můžete si ho vybrat zde.